وزیر کار و رفاه اجتماعی به گیلان نمی آید!
وزیر کار و رفاه اجتماعی به گیلان نمی آید!

طبق آخرین شنیده ها از منابع آگاه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیات دولت را در سفر به گیلان همراهی نخواهد کرد!

به گزارش لنگرنیوز، طبق آخرین شنیده ها از منابع آگاه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیات دولت را در سفر به گیلان همراهی نخواهد کرد.

دلیل نیامدن وزیر کار به استان گیلان، سفرش به جمهوری آذربایجان عنوان شده است که از شنیدن دغدغه های مردم و کارگران گیلانی محروم خواهد ماند.

حال سوال اینجاست در استانی که دارای بیش از ۱۱۰۰ کارخانه و صنایع تعطیل و نیمه تعطیل و حجم زیادی کارگر بیکار که شاید بخش اعظمی از آنها بدلیل تعطیلی کارخانه و کارگاهشان بیکار شده اند، چطور باید انتظار داشت بدون حضور وزیر کار، حتی گوشه ای از مشکلات این قشر زحمتکش رسیدگی و حل شود؟