آخوندی به عنوان نماینده دولت به لنگرود می آید/ترافیک پروژه های عمرانی لنگرود در انتظار تدبیر دولت اعتدال

فرصتی بس مفید که شاید بیشتر از همه برای نماینده لنگرود مفید باشد تا در این فرصت مغتنم پروزه های نیمه کاری ای که در ۷ سال اخیر وعده ان را داده است را به پایان برساند که در این صورت شانس خود را در انتخابات آتی مجلس نیز تقویت میکند.

به گزارش لنگرنیوز، ساعاتی پیش هواپیمای دولت تدبیر و امید در فرودگاه رشت بر زمین نشست و به دلیل وقت و فرصت کمی که در این سفر دوروزه وجود دارد مسئولان با تدبیر گیلان باید نهایت استفاده را از شرایط به وجود آمده را بکنند.

طبق برنامه در هر شهرستان یک وزیر حضور پیدا خواهد کرد و شخص رئیس جمهور سفر شهرستانی نخواهد داشت که طبق برناه اعلام شده، عباس احمد آخوندی، وزیر راه و شهر سازی نماینده رئیس جمهور عصر امروز چهارشنبه به لنگرود خواهد آمد و در جلسه شورای اداری این شهرستان به بررسی مشکلات لنگرود خواهند پرداخت.

فرصتی بس مفید که شاید بیشتر از همه برای نماینده لنگرود مفید باشد تا در این فرصت مغتنم پروزه های نیمه کاری ای که در ۷ سال اخیر وعده ان را داده است را به پایان برساند که در این صورت شانس خود را در انتخابات آتی مجلس نیز تقویت میکند.

البته تعداد وعده های مهرداد لاهوتی ظاهرا بیش از توان معمول است که پیش بینی میشود که از بین پروژه های موجود کنار گذر به پایان برسد و بقیه پروژه ها همچنان سیر صعودی دراز مدت خود در طول انجام پروژه را داشته باشند.

پروزه هایی چون کنار گذر لنگرود که از سال ۱۳۸۸ اغاز و در چند مرحله متوقف و در حال حاضر مشغول به کار است و منابع آن با دستور دادستانی تنها از یک معدن لنگرود واقع در پرشکوه تامین میشود و تاکنون ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

این پروژه که از سال ۱۳۸۸ آغاز شد قرار بود در مدت ۳۶ ماه به پایان برسد که تاکنون هنوز تکمیل نشده است و در چند سال اخیر فقط شاهد وعده های نماینده لنگرود و فرمانداران وقت و دیگر مسئولان مربوطه بودیم که در آخرین مرحله قرار بود یک لاین آن قبل از سال ۱۳۹۴ آماده بهره برداری شود.

2

مسکن مهر لنگرود از دیگر پروژه های شهرستان است که در دو فاز و مثل دیگر شهرستان ها هنوز تکمیل نشده است تا حدی که تاکنون مسیر اصلی جاده مسکن مهر را میتوان به مثال باتلاقی به حساب آورد که تاکنون بنیاد مسکن نیز به دلایل های مختلف هنوز اقدامی انجام نداده است که شرح بیشتر این موضوع در گزارش های دیگر منتشر میشود.

فاز اول که ۹۹ درصد پیشرفت دارد و از ۸۹۶ واحد ۸۰۰ واحدآن واگذار شده است.

در فاز دوم که ۱۰۴۰ واحد را دارا میباشد تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

بیمارستان ۱۲۲ تختخوابی لنگرود واقع در لیلاکوه یکی دیگر از پروژه های این شهرستان است که سال ۱۳۸۹ نیز کلنگ این بیمارستان توسط ﻣﻬﻨﺪس ﻧﯿﮑﺰاد وزیر مسکن و شهرسازی دولت وقت، بر زمین خورد که طولدوره اﺟـﺮاء اﯾـﻦ ﭘـﺮوژه ﺳـﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه بود و در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ۴ ﻫﮑﺘﺎر که در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۰ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و ﻫﻔﺘﺼـﺪ و ﭘﻨﺠـﺎه ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗ ﻮﻣـﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای آن ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﯾﺪ.

در طول مدت انجام این پروژه وزرا و معاونان متعددی از این بیمارستان بازدید کردند که وزیر بهداشت که در طی سفری که در اسفند ماه به گیلان داشتند آخرین وزیری بودند.

 

1

احداث ۴ سد لاستیکی پهلوان بست کومله، بارکلی اطاقور، گالشکلام و رادارکومه چاف و چمخاله از دیگر پروژه های است که در طبق اعلام ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی را دارا میباشد.

احداث آب چشمه واپه، کنار گذر چمخاله، بیمارستان تخصصی قلب تامین اجتماعی کومله را نیز میتوان در لیست پروزه های مهم شهرستان لنگرود لحاظ کرد.