چرا رسول خادم از آمریکا به ایران برنگشت؟
چرا رسول خادم از آمریکا به ایران برنگشت؟

به گزارش لنگرنیوز ، رسول خادم رییس فدراسیون کشتی و سرمربی تیم ملی آزاد به همراه کاروان اعزامی به آمریکا،به ایران بر نگشت.

به گزارش لنگرنیوز ، رسول خادم رییس فدراسیون کشتی و سرمربی تیم ملی آزاد به همراه کاروان اعزامی به آمریکا،به ایران بر نگشت.

به گزارش خبرآنلاین؛ کاروان تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از قهرمانی در آمریکا در حالی امروز صبح به تهران بازگشت که رسول خادم همراه آنها نبود.

این اتفاق در حالی افتاده است که بیات،سرپرست تیم ملی کشتی آزاد دراین مورد گفته است:«خادم می خواست به ایران برگردد،ایشان حتی ما را تا فرودگاه هم همراهی کردند اما در فرودگاه مسئولان  فدراسیون آمریکا آنقدر اصرار کردند که برگشت تا در یک جلسه شرکت کند.»

قرار است خادم قرار در جلسه‌ای برای انجام هماهنگی و پروتکل همکاری با فرانسیسکو لی لوپز رئیس شورای کشتی قاره آمریکا و جیمز رونک رئیس فدراسیون کشتی آمریکا شرکت کند.