والیبال نشسته ایران در صدر رنکینگ جهانی
والیبال نشسته ایران در صدر رنکینگ جهانی

به گزارش لنگرنیوز ، بر این اساس تیم والیبال نشسته مردان ایران با ۵۰۱۵ امتیاز در جایگاه نخست جهان قرار دارد و پس از آن تیم های بوسنی و هرزگوین با ۴۵۰۰ امتیاز و برزیل با ۴۲۵۵ امتیاز به ترتیب جایگاههای دوم و سوم جهان را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش لنگرنیوز ، بر این اساس تیم والیبال نشسته مردان ایران با ۵۰۱۵ امتیاز در جایگاه نخست جهان قرار دارد و پس از آن تیم های بوسنی و هرزگوین با ۴۵۰۰ امتیاز و برزیل با ۴۲۵۵ امتیاز به ترتیب جایگاههای دوم و سوم جهان را به خود اختصاص داده اند.

پس از این سه کشور، تیم های ملی روسیه، آلمان و مصر نیز به ترتیب در رده های چهارم تا ششم قرار گرفته اند.

در بخش زنان نیز تیم چین با ۵۵۰۰ امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد، اوکراین با ۴۴۵۳ رده دوم و آمریکا با ۴۱۵۰ امتیاز جایگاه سوم جدول رده بندی را به خود اختصاص داده اند.

تیم والیبال نشسته بانوان ایران نیز با ۹۰۰ امتیاز در جایگاه دوازدهم رده بندی جهانی قرار دارد.

امتیازات اعلام شده در دو گروه زنان و مردان بر اساس نتایج بدست آمده از بازی های پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن، مسابقات بین قاره ای، مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۴ و نتایج دو دوره مسابقات قهرمانی قاره ها بوده است.