برای حال استاد اخلاق تهران دعا کنید

حال آیت الله قرهی، استاد برجسته‌ی اخلاق تهران وخیم است. به گزارش لنگرنیوز ، حال آیت الله روح الله قرهی، استاد برجسته‌ی اخلاق تهران و مدیر حوزه علمیه امام مهدی(عج) وخیم اعلام شده است. دلیل وخامت حال این استاد اخلاق، که به درجه جانبازی هفتاد درصد نیز نائل شده است، عوارض ناشی از حملات شیمیایی […]

حال آیت الله قرهی، استاد برجسته‌ی اخلاق تهران وخیم است.

به گزارش لنگرنیوز ، حال آیت الله روح الله قرهی، استاد برجسته‌ی اخلاق تهران و مدیر حوزه علمیه امام مهدی(عج) وخیم اعلام شده است.

دلیل وخامت حال این استاد اخلاق، که به درجه جانبازی هفتاد درصد نیز نائل شده است، عوارض ناشی از حملات شیمیایی در جنگ تحمیلی است. ایشان از شاگردان مرحوم آیت الله بهاء الدینی و فارغ التحصیل دکترای فلسفه‌ی غرب است.

به گفته‌ یکی از شاگردان ایشان، حال آیت الله قرهی در آخرین جلسه‌ تدریسشان به هم خورده و جلسه نیمه کاره می ماند.

دفتر این استاد گرانقدر، از مؤمنان درخواست کرده است برای شفای ایشان دعا نموده و ۷۰ بار سوره حمد را به نیت شفا قرائت نمایند.