بیرون کشیدن خبرنگار از جلسه معاونان به دلیل رعایت عدالت بین خبرنگاران بود

روابط‌عمومی دانشکده پرستاری لنگرود در این خصوص جوابیه ای را به تحریریه لنگرنیوز ارسال کرد که عین جوابیه در زیر جهت تنویر افکار عمومی منتشر شده است.

به گزارش لنگرنیوز، روز گذشته خبر با تیتر ” بیرون کشیدن خبرنگار از جلسه معاونان علوم پزشکی به دلیل کمبود جا ” به نقل از خبرگزاری فارس، در پایگاه اطلاع رسانی لنگرنیوز منتشر شد.

روابط‌عمومی دانشکده پرستاری لنگرود در این خصوص جوابیه ای را به تحریریه لنگرنیوز ارسال کرد که عین جوابیه در زیر جهت تنویر افکار عمومی منتشر شده است.

Untitled