خانه بهداشت دریاسر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار لنگرنیوز، خانه بهداشت دریاسر از توابع لنگرود در ششمین روز هفته سلامت افتتاح گردید.

به گزارش خبرنگار لنگرنیوز، خانه بهداشت دریاسر از توابع لنگرود در ششمین روز هفته سلامت افتتاح گردید.

دکتر رامین غلامپور در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز گفت : زمین این خانه بهداشت توسط مرحوم ابراهیم امینیان اهدا شده است که دارای۶۰ متر مربع زیربنا و ۳ اتاق می باشد.

مدیر شبکه بهداشت لنگرود افزود : پروژه ساخت این خانه بهداشت در تیر ماه سال ۱۳۹۱ دردستور کار قرار گرفت که اعتبار اولیه آن توسط دانشگاه علوم پزشکی حدوداً ۴۵۰ میلیون ریال اختصاص داده شد و در سال ۱۳۹۳ با اعتبار ۴۵۰ میلیون ریال دیگر که به عهده شبکه بهداشت شهرستان بود تکمیل اعتبار گردید.

وی اظهار کرد : کل جمعیت تحت پوشش این خانه بهداشت ۲۶۶۷ نفر و تعداد بهورزان شاغل سه نفر ( ۲ نفر زن و ۱ نفر مرد) می باشد.

SONY DSC IMG_1918