استاندار گیلان در حال برداشت برگ سبز چای در لنگرود+عکس

به گزارش لنگرنیوز، محمدعلی نجفی استاندار گیلان روز گذشته، با حضور در باغات چای کومله لنگرود ضمن شنیدن دغدغه‌ها و مسائل کشاورزان اطمینان خاطر داد : دولت همچون سال گذشته و با قوت هر چه بیشتر حمایت از چایکاران را ادامه خواهد داد.

به گزارش لنگرنیوز، محمدعلی نجفی استاندار گیلان روز گذشته، با حضور در باغات چای کومله لنگرود ضمن شنیدن دغدغه‌ها و مسائل کشاورزان اطمینان خاطر داد : دولت همچون سال گذشته و با قوت هر چه بیشتر حمایت از چایکاران را ادامه خواهد داد.

1 2 3 4 5 6 7 8