کلاس آموزشی هیئت نجات غریق شرق گیلان به مدت ۴ روز برگزار شد

رئیس اداره ورزش و جوانان لنگرود در این زمینه گفت : در این کلاس ۵۵ نفر به مدت ۴ روز فنون و اصول نجات غریق را زیر نظر مدرس رسمی فدراسیون نجات غریق آموزش دیدند.

به گزارش لنگرنیوز، کلاس آموزشی هیئت نجات غریق شرق گیلان به میزبانی لنگرود برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان لنگرود در این زمینه گفت : در این کلاس ۵۵ نفر به مدت ۴ روز فنون و اصول نجات غریق را زیر نظر مدرس رسمی فدراسیون نجات غریق آموزش دیدند.

محمد علی خداجو  اظهار کرد : در پایان این کلاس ها، ۲۰ هنر جو موفق شدند در امتحانات کتبی و عملی موفق شوند .

وی ادامه داد : این افراد با دریافت کارت رسمی نجات غریق زین پس می توانند در استخرها و طرح های سالم سازی دریا مشغول بکار شوند.

01