بر اثر تیر اندازی افراد مسلح دو دانش آموز سراوانی زخمی شدند
بر اثر تیر اندازی افراد مسلح دو دانش آموز سراوانی زخمی شدند

صبح امروز دو دانش آموز سراوانی مقابل مدرسه تحصیل خود مورد هدف گلوله قرار گرفته و مجروح شدند.

به گزارش لنگرنیوز، به نقل از عصر هامون، صبح امروز بر اثر تیر اندازی در سراوان دو دانش آموز دبیرستانی به نام های دلاوری و ریگی در مقابل مدرسه محل تحصیل خود در سراوان مورد هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفتند و مجروح شدند.
داوودی فرمانده انتظامی سراوان با تایید این خبر اظهار داشت: متهمان این شرارت شناسایی وعملیات دستگیری آنان آغاز شده است.
حال یکی از مجروحان که در بیمارستان علی بن ابیطالب بستری است وخیم گزارش شده است.