هیئت مدیره کانون خبرنگاران لنگرود مشخص شدند

در جلسه ای که با حضور خبرنگاران و رئیس اداره ارشاد شهرستان لنگرود انجام شد، اعضای هیئت مدیره کانون خبرنگاران و روزنامه نگاران لنگرود مشخص شدند.

به گزارش لنگرنیوز،  در جلسه ای که با حضور خبرنگاران  و رئیس اداره ارشاد شهرستان لنگرود انجام شد، اعضای هیئت مدیره کانون خبرنگاران و روزنامه نگاران لنگرود مشخص شدند.

از جمع حاضر ۱۳ نفر خود را برای هیئت مدیره، کاندیدا کردند که در نهایت ۹ نفر به عنوان نفرات اصلی و ۳ نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

نتیجه رای گیری انتخابات به شرح زیر است :

رحیمه احمد پور  ۱۶رای

سید محمد صادق عابدینی گیلانی و حسن غلام پور  ۱۲رای

سید علینقی معینی و علیرضا پروانه  .۱رای

علی اصغر رضایی، مصطفی پروانه و فاطمه مشفق  ۹رای

زهرا رگان ۸ رای

احمد خاکبیز، محبوبه شالی و آمنه جعفری نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره کانون خبرنگاران و روزنامه نگاران لنگرود می باشند.

لازم به ذکر است فرامرز محمدی پور، محمد اخوان، اسماعیل یکتایی، سید علینقی معینی، سید محمد صادق عابدینی گیلانی، علیرضا پروانه، حسن غلام پور، رحیمه احمد پور و محبوبه شالی از اعضای هیئت موسس کانون خبرنگاران و روزنامه نگاران لنگرود می باشند.

این انتخابات ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ در اداره ارشاد و با نظارت رئیس ارشاد لنگرود انجام شد.

1 (1)

1 (2)