واگذاری یک واحد مسکن به خانوار آسیب پذیر در لنگرود

محمد پنجی در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز، از واگذاری یک واحد مسکن به یک خانوار آسیب پذیر در لنگرود خبرداد.

محمد پنجی در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز، از واگذاری یک واحد مسکن به یک خانوار آسیب پذیر در لنگرود خبرداد.

رئیس کمیته امداد لنگرود گفت : این خانه در در روستای نارنج بن بالا از توابع اطاقور که از سال ۱۳۹۱ و با مشارکت سپاه ناحیه لنگرود ساخته شده است.

وی افزود : این منزل مسکونی دارای ۵۰متر مربع زیر بنا که باکمک ۲۲۰میلیون ریالی خیران ساخته شده است

پنجی در ادامه از ساخت یک واحد مسکونی دیگر در روستای شکرکش اطاقور برای خانوار آسیب پذیر خبرداد.