جشن تکلیف دانش آموزان لنگرودی برگزار شد

جشن تکلیف ۶۵۰ نفر از دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی لنگرود برگزارشد.

به گزارش لنگرنیوز، جشن تکلیف ۶۵۰ نفر از دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی لنگرود برگزارشد.

مدیر آموزش وپرورش لنگرود گفت:دیروز ۶۵۰ دانش آموزدختر ۳۸ مدرسه ابتدایی درمسجد جامع این شهرستان با اجرای چند برنامه فرهنگی رسیدن به سن تکلیف را جشن گرفتند.

جمشید لاهوتی افزود:دانش آموزان دو رکعت نماز شکرهم به جماعت اقامه کردند.