تورعکاسی از بازار تاریخی لنگرود برگزار شد

جمعی از عکاسان کانون عکس انجمن سینمای جوان لاهیجان اقدام به برپایی تور عکاسی یک روزه از بازار و بافت تاریخی شهرستان لنگرود نمودند.

به گزارش لنگرنیوز به نقل از «لاهیجان» ، ساسان عادلی مسئول انجمن سینمای جوان لاهیجان با اعلام این مطلب افزود:این برنامه دومین تور عکاسی از سلسله تورهای عکاسی بهار و تابستان انجمن سینمای جوان لاهیجان بوده که درقالب تور یک روزه یک شنبه بیست ادیبهشت ماه برگزار گردید .

محمد رضا صفابخش ، همایون بازرگان ، محمد تقی لون آمیز ، مهرداد گرامی ، رحیم واعظ صالحی ، علی مرادی ، علی سوته ، فریدون حسن دوست ، مجید صنایع پرکار، سعید شجاعی ، امیرحسین ابهانه ، آرمان مطلق زاده ، الیاس زمانی . زمانه نصیری کامران ، مریم زبردست از حاضران دراین تور عکاسی بودند که به عکاسی از بازار ماهی فروشان ، بازار محلی و بافت تاریخی شهرستان لنگرود پرداختند.

1 (1)