مستراح عروس + عکس
مستراح عروس + عکس

تریبون – یکی از سنت‌ها و پدیده‌های شومی که در سال‌های اخیر گریبان‌گیر خانواده‌های ایرانی شده و تشدید کننده چشم و هم چشمی است جهازتماشاست.تصاویر زیر که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است گوشه‌ای از این سنت غلط است را نمایان کرده است.

1 2