بازدید مسئولین از نمایشگاه صنایع دستی در پارک فجر + تصاویر

در حاشیه این جشنواره، نمایشگاه صنایع دستی که شامل عرقیان گیاهی، چادر شب بافی، حصیر بافی، لباس های محلی و چای خوش عطر بود نیز برپا شد که مسئولین استانی و شهرستانی حاضر در جشنواره از این نمایشگاه بازدید کردند.

به گزارش لنگرنیوز، عصر دیروز شنبه، سومین جشنواره بهار نارنج در پارک فجر لنگرود برگزار شد.

در حاشیه این جشنواره، نمایشگاه صنایع دستی که شامل عرقیان گیاهی، چادر شب بافی، حصیر بافی، لباس های محلی و چای خوش عطر بود نیز برپا شد که مسئولین استانی و شهرستانی حاضر در جشنواره از این نمایشگاه بازدید کردند.