قایق سواری مسئولین در حاشیه برگزاری جشنواره بهارنارنج

عصر دیروز، برخی از مسئولین شهرستانی و استانی حاضر در جشنواره بهارنارنج، در حاشیه این جشنواره در استخر پارک فجر لنگرود قایق سواری کردند.

به گزارش لنگرنیوز، عصر دیروز، برخی از مسئولین شهرستانی و استانی حاضر در جشنواره بهارنارنج، در حاشیه این جشنواره در استخر پارک فجر لنگرود قایق سواری کردند.