کارگاه آموزشی مهارت های فرزند پروری در لنگرود برگزار می شود

به گزارش لنگرنیوز، کارگاه آموزشی مهارت های فرزند پروری با حضور کارشناسان خانواده در لنگرود برگزار می شود. این کارگاه آموزشی ۳۱ اردیبهشت ماه جاری در ساعت ۱۷ تا ۲۰ در سالن شهید املاکی اداره ارشاد لنگرود برگزار می شود.  

به گزارش لنگرنیوز، کارگاه آموزشی مهارت های فرزند پروری با حضور کارشناسان خانواده در لنگرود برگزار می شود.

این کارگاه آموزشی ۳۱ اردیبهشت ماه جاری در ساعت ۱۷ تا ۲۰ در سالن شهید املاکی اداره ارشاد لنگرود برگزار می شود.

 

1