در انتخابات پیش رو روابط عمومی ها باید هوشیار باشند که از امکانات دولتی استفاده سو نشود

فرماندار لنگرود با بیان اینکه روابط عمومی ادارات، بلنگوی حزب و گروهی نیست، اضافه کرد : در انتخابات پیش رو روابط عمومی ها باید هوشیار باشند که از امکانات دولتی استفاده سو نشود.

.به گزارش مهر ، سید رضا جوادپور ظهر امروز درهمایش روابط عمومی های شهرستان لنگرود، با تبریک اعیاد شعبانیه گفت : .روابط عمومی ها در سازمان ها و ادارات متولی اصلی اطلاع رسانی هستند
فرماندار شهرستان لنگرود اظهار کرد : روابط عمومی ها پل ارتباطی بین مسئولین نظام و مردم هستند و روابط عمومی ها با جمع آوری اطلاعات از مشکلات و تحلیل داده ها، جهت بررسی و رفع مشکلات تحویل سازمان
می دهد
1
وی با اشاره به شعار همدلی و همزمانی، ملت و دولت، تصریح کرد : روابط عومی ها میتوانند تبیین کننده شعار مقام معظم رهبری در سطع جامعه به واسطه ارتباط بین مردم و مسئولین باشند
جواد پور افزود : روابط عمومی ها مبلغ و تبیین کننده سیاست ها نظام و سازمان است و باید از سلیقه های شخصی که به عنوان یک آسیب محسوب می شود پرهیز گردد
فرماندار لنگرود با بیان اینکه روابط عمومی ادارات، بلنگوی حزب و گروهی نیست، اضافه کرد : در انتخابات پیش رو روابط عمومی ها باید هوشیار باشند که از امکانات دولتی استفاده سو نشود
وی با تاکید به حضور گگسترده و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات سال جاری، گقت : قانون مداری و بی طرفی در انتخابات از اصول و وظایف متولیان برگزاری انتخابات است که همگان باید به ان ها عمل کنند