خانه تاریخی دریا بیگی در آتش سوخت + تصاویر

صبح روز پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت حوالی ساعت ۵:۳۰ صبح، خانه تاریخی دریا بیگی دچار حریق شد.

به گزارش لنگرنیوز، صبح روز پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت حوالی ساعت ۵:۳۰ صبح، خانه تاریخی دریا بیگی دچار حریق شد.

طبق گزارش آتش نشانی لنگرود، علت حریق سیم پیچی برق ساختمان بود که با توجه به قدیمی بودن ساختمان که از چوب استفاده شده بود سریعا دچار حریق شد.

این خانه که بنای پشت ساختمان خانه دریابیگی است نیز در جزو آمار میراث فرهنگی بود.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (7) 1 (8)