۱۸ نفر از عاشقان ولایت با پای پیاده عازم مرقد امام شدند

۱۸ نفر از عاشقان ولایت در قالب کاروان پیاده از سپاه ناحیه لنگرود به سمت حرم امام خمینی(ره) حرکت کردند.

به گزارش لنگرنیوز ،روز گذشته ۱۸ نفر از عاشقان ولایت در قالب کاروان پیاده از سپاه ناحیه لنگرود به سمت حرم امام خمینی(ره) حرکت کردند.

کوچکترین عضو این کاروان متولد ۱۳۶۸ که برای اولین بار در این کاروان شرکت کرده است.

بیش از ۱۰ نفر از اعضای این گروه بیش از ۱۰ سال است که هر ساله با پای پیاده به سمت حرم امام خمینی حرکت می کنند.

اعضای کاروان روز ۱۳ خرداد به تهران خواهند رسید.