حمید حامی، خواننده پاپ و دوستان در ساحل چمخاله + تصویر

حمید حامی در صفحه اینستاگرام خود تصویری از خود و دوستانش از حضورشان در ساحل چمخاله لنگرود منتشر کرد.

به گزارش لنگرنیوز، حمید حامی در صفحه اینستاگرام خود تصویری از خود و دوستانش از حضورشان در ساحل چمخاله لنگرود منتشر کرد.

نیما مسیحا ،علیرضا قرایی منش و بابک صحرایی از همراهان حمید حامی هستند.

1