گزاره برگ مردمی شهر کومله رونمایی و امضا شد + تصاویر

گزاره برگ مردمی مردم کومله ( فکت شیت) برای مذاکرات هسته ای که خطاب به مردم جهان و تیم مذاکره کننده است عصر دیروز در مسجد جامع شهر کومله رونمایی و امضا شد.

به گزارش لنگرنیوز، گزاره برگ مردمی مردم کومله ( فکت شیت) برای مذاکرات هسته ای که خطاب به مردم جهان و تیم مذاکره کننده است عصر دیروز در مسجد جامع شهر کومله رونمایی و امضا شد.

2 (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 (6) 2 (7) 2 (8)