امام(ره) در بیمارستان قلب جماران+عکس
امام(ره) در بیمارستان قلب جماران+عکس

مرحوم سیداحمد خمینی در حال خدمت رسانی به پدر گرامیشان در بیمارستان قلب جماران را در عکس زیر ببینید.

به گزارش لنگرنیوز، تصویر زیر مربوط به آخرین روزهای زندگی پر برکت امام خمینی در سال ۶۸ می باشد.
مرحوم سیداحمد خمینی در حال خدمت رسانی به پدر گرامیشان در بیمارستان قلب جماران را در عکس زیر ببینید.