مهر تایید مردم لنگرود بر گزاره برگ ملی هسته ای +تصاویر

پویش مردمی “اجازه نمیدهیم” در شهرستان شهرستان لنگرود آغاز شد.در این پویش تعدادی از شهروندان لنگرودی از اصول ششگانه رهبری درباره توافق هسته ای حمایت کردند.

به گزارش لنگرنیوز، پویش مردمی “اجازه نمیدهیم” در شهرستان شهرستان لنگرود آغاز شد.

در این پویش تعدادی از شهروندان لنگرودی از اصول ششگانه رهبری درباره توافق هسته ای حمایت کردند.

متن این گزاره برگ مردمی به شرح ذیل است:
“بسم الله الرحمن الرحیم”
ما ملت ایران با تأسی به رهبر حکیم خود و با تاکید بر مواضع صریح دیگر مقامات عالی کشور  با انتشار این گزاره برگ ملی، شرط هرگونه توافق هسته ای را رعایت اصول زیر می دانیم:
اصل یک: تمام تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران باید یکجا و همزمان با امضاء توافقنامه کاملاً لغو(نه تعلیق) شود.
اصل دوم: دستاوردهای هسته ای در حد نیازهای واقعی کشور باید حفظ و تقویت شود.
اصل سوم: هیچ مانعی برای استمرار تحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی در امور هسته ای و هیچ محدودیتی برای دانشمندان مربوط وجود نداشته باشد.
اصل چهارم: هیچ نظارتی فراتر از مقررات و عرف بین المللی اعمال نشود.
اصل پنجم: هیچ گونه نظارت و اعمال محدودیت بر نیروهای مسلح و مراکز نظامی و امنیتی پذیرفته نیست.
اصل ششم: توافق هسته ای باید بازگشت پذیر باشد و در صورت نقض عهد دشمن ما هم بتوانیم به شرایط قبل از توافق برگردیم.

ما اعلام می داریم منافع و عزت کشور و شش اصل فوق باید در توافقنامه هسته ای رعایت شود وگرنه مصداق توافق بد است و یک قرارداد تحمیلی، استعماری و غیرقانونی و نامشروع است و هیچ کس از طرف ملت ایران اجازه امضای قراردادی بدون رعایت اصول ۶ گانه فوق را ندارد.»

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13)