ماهی دودی های سرگردان در جاده توریستی چمخاله + تصاویر

در هفته گذشته، شهروندان شاهد رها سازی ماهی های دودی در جاده توریستی چمخاله بودند که تصاویر آن را به تحریریه لنگرنیوز ارسال کردند که در زیر می توانید مشاهده کنید.

به گزارش لنگرنیوز، در هفته گذشته، شهروندان شاهد رها سازی ماهی های دودی در جاده توریستی چمخاله بودند که تصاویر آن را به تحریریه لنگرنیوز ارسال کردند که در زیر می توانید مشاهده کنید.

دپو زباله در این مکان مربوط به سال جاری نمی شود و حتی علاوه بر زباله های خانگی و نخاله، مرغ های مرده نیز در این مکان عمومی رها سازی شده بودند که خبر آن در ۲۲ اسفند ۱۳۹۳ در خروجی لنگرنیوز قرار گرفت که بعد زا انتشار خبر، شهرداری لنگرود و بخشداری مرکزی اقدام به جمع آوری آن ها کردند. اینجا و اینجا

ولی همچنان در مکان مربوطه شاهد دپو روز افزون زباله های هستیم که تاکنون اقدام عملی در این خصوص انجام نشده است و موجباب آزار و اذیت کشاورزان را فراهم کرده است.

البته در این خصوص فقط نمی توان مسئولین و متولیان را به عنوان مقصر اعلام کرد، بلکه شهروندان نیز باید به حقوق عمومی حترام گذاشته و به آنعمل کند.

شایسته نیست که زباله ها در مکان های عمومی رها سازی شود و مسئولیت های بعدی آن گریبان گیر ادارات یا نهاد ه شود که اجالتا متحمل هزینه های بیشتر از محل بیت المال، برای جمع آوری می شوند.