تصفیه خانه پساب کشتارگاه صنعتی دام لنگرود افتتاح شد

تصفیه خانه پساب کشتارگاه صنعتی دام لنگرود امروز به مناسبت هفته حفاظت محیط زیست افتتاح شد.

به گزارش لنگرنیوز، تصفیه خانه پساب کشتارگاه صنعتی دام لنگرود امروز به مناسبت هفته حفاظت محیط زیست افتتاح شد.
این تصفیه خانه در زمینی به مساحت ۲۰۰ متر مربع وبا ۷۵۰ میلیون ریال هزینه در مدت ۲ سال ساخته شده است.
در تصفیه خانه کشتارگاه صنعتی لنگرود روزانه ۱۵۰ متر مکعب خونابه به روش بیولوژیکی تصفیه می شود.
روزانه حدود ۱۲۰ راس دام سبک و سنگین در کشتارگاه صعنتی دام لنگرود ذبح می شود.
با راه اندازی کشتارگاه صنعتی لنگرود کشتارگاه های سنتی رودسر،املش و لنگرود از چرخه خارج شد.
۲ کشتارگاه صنعتی دیگر در رشت و تالش هم فعال است.
همچنین به مناسبت هفته حفاظت محیط زیست ۱۰۰ نفر از شهروندان، زباله های سواحل چاف و جمخاله را پاک سازی کردند.