بان‌کی‌مون در هتل تیم ملی ایران
بان‌کی‌مون در هتل تیم ملی ایران

دبیرکل سازمان ملل که به تاشکند سفر کرده در هتلی که اعضای تیم ملی فوتبال ایران حضور دارند، مستقر شد.

به گزارش لنگرنیوز ، تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته موفق شد در یک بازی دوستانه در تاشکند تیم ملی ازبکستان را با نتیجه یک بر صفر شکست داد.

تیم ملی در حال حاضر در تاشکند مستقر است.

در همین راستا بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل برای شرکت در اجلاسی که در تاشکند برگزار می‌شود به ازبکستان سفر کرد.

بان‌کی‌مون در همان هتلی مستقر شده که اعضای تیم ملی فوتبال ایران در آن حضور دارند.