بازدید مدیرکل سازمان چای و مسئولین شهرستان لنگرود از کارخانه چای سُهره + تصاویر

ظهر امروز دکتر روزبهان مدیر کل سازمان چای، فرماندارشهرستان و نماینده مردم لنگرود در مجلس از کارخانه چای سُهره لیلاکوه، بازدید کردند.

به گزارش لنگرنیوز، ظهر امروز دکتر روزبهان مدیر کل سازمان چای، فرماندارشهرستان و نماینده مردم لنگرود در مجلس از کارخانه چای سُهره لیلاکوه، بازدید کردند.