در این ۲سال دولت کار خاصی برای اقتصاد نکرده است

دولت انصافا اقدام خاصی در این دوسال برای اقتصاد ایران و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی کلان نکرد، اگر آرامشی در بازار می بینیم، کار اصلاحات ساختاری دولت نیست، ناشی از فضای روانی است که در جامعه حاکم شده است.

به گزارش لنگرنیوز، جمشید پژویان اقتصاددان و رئیس سابق شورای رقابت در آستانه سومین سال آغاز به کار دولت حسن روحانی گفت: من به عنوان یک اقتصاددان که سال‌هاست در حوزه اقتصاد فعالیت می‌کنم نقدهای جدی به اقدامات اقتصادی دولت دارم و معتقدم دولت یازدهم اقدام خاصی در حوزه اقتصاد انجام نداده است.
وی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار تراز توضیح داد: اینکه دولت منتظر باشد و ببیند مذاکرات هسته ای چه خواهد شد و با نتیجه مذاکرات برای اقتصاد ایران برنامه بریزد قابل قبول نیست و چنین برنامه ریزی می‌تواند تبعات منفی و خطرناکی را برای اقتصاد را فراهم کند.
وی در ادامه با انتقاد رفتارهای اقتصادی دولت یازدهم گفت: متاسفانه تفکری بر تیم اقتصادی دولت یازدهم حاکم است که تحلیلش این است همه چیز به دست مذاکرات است و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد باید اقتصاد شکست بخورد درحالی که اینطور نیست، ما قبل از اینکه به فکر نتیجه مذاکرات هسته ای باشیم باید به فکر اصلاحات ساختاری باشیم؛ وگرنه حتی اگر مذاکرات هم به نتیجه برسد و ما نتوانیم اصلاحات اساسی در اقتصاد فراهم کنیم با شکست مواجه خواهیم شد.
پژویان در قسمت دیگر اظهارات خود درباره اصلاحات ساختاری گفت: از جمله این اصلاح ساختار، اصلاح نظام مالیاتی کشور و حمایت و توجه ویژه به ساختارهای تولیدی کشور است که بدین وسیله می‌توانیم در راستای تعادل بخشی به اقتصاد ایران گام برداریم.
وی در نقد رفتارهای اقتصادی دولت یازدهم در دو سال اخیر گفت: دولت انصافا اقدام خاصی در این دوسال برای اقتصاد ایران و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی کلان نکرد، اگر آرامشی در بازار می بینیم، کار اصلاحات ساختاری دولت نیست، ناشی از فضای روانی است که در جامعه حاکم شده است.