هرکس داعش را دوست نداشته باشد روزه اش باطل است!
هرکس داعش را دوست نداشته باشد روزه اش باطل است!

گروه تروریستى داعش در سرزمین های تحت اشغال خود در سوریه، عراق و لیبی در استقبال از ماه رمضان، فتواهای جدیدی صادر کرده است.

به گزارش لنگرنیوز، برپایه این فتواها، زنان از خروج از خانه ها در ساعت های روزه داری منع شده اند. همچنین مغازه ها باید در ۱۰ روز آخر ماه رمضان، در مناطق تحت تصرف داعش، درهای خود را ببندند.

برپایه این فتواها، زن ها در روزهای ماه رمضان تنها پس از نماز مغرب و به همراه یک مرد محرم می توانند از خانه خارج شوند.
دیده بان حقوق بشر سوریه نیز پیشتر فتواهای صادره توسط شیوخ گروه داعش در شهر الباب سوریه را منتشر کرده بود از جمله این که هرکس از این گروه بدش بیاید، روزه اش باطل است.
برپایه این فتواها هر کس گروه داعش را دوست نداشته باشد روزه اش قبول نیست.
این گروه تروریستی که سرکرده آن عنوان خلیفه مسلمین جهان را به خود نسبت داده، در کنار اعمال جنایت و قتل عام مردم بی گناه در سوریه و عرافق، هراز گاهی با انتشار احکام و فتواهای مضحکی، سوژه رسانه های خبری می شود.