ساعات روزه‌داری در کشورها + نقشه

طول روز و فاصله طلوع تا غروب خورشید در کشورها، با توجه به عرض جغرافیایی آنها متفاوت است.

به گزارش لنگرنیوز به نقل از العالم، میانگین طول ساعات روزه داری در کشورهای جهان، بر اساس منطقه جغرافیایی آنها با هم تفاوت دارد و در ماه رمضان ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) این تفاوت به بیش از ۱۱ ساعت می رسد، به گونه ای که مسلمانان دانمارک باید حدود ۲۱ ساعت روزه دار باشند، اما در آرژانتین این زمان تنها ۹ ساعت و ۳۰ دقیقه است.

بر اساس این نوع محاسبه، میانگین مدت روزه داری در ایران هم حدود ۱۶ ساعت اعلام شده است.
از ویژگی های منحصر به فردِ عبادات و آیین های مسلمانان، ارتباط مستقیم آنها با پدیده های طبیعی از قبیل طلوع و غروب خورشید و ماه است؛ موضوعی که در هیچ یک از ادیان و آیین های دیگر وجود ندارد.
در نقشۀ زیر، میانگین ساعات روزه داری برای برخی کشورهای جهان نمایش داده شده است.
ساعات روزه‌داری در کشورهای جهان + نقشه