پورقربان از شهرداری املش استعفا داد

در آخرین جلسه شورای شهر املش با استعفا حسن پورقربان شهردار املش موافقت شد.

به گزارش لنگرنیوز، در آخرین جلسه شورای شهر املش با استعفا حسن پورقربان شهردار املش موافقت شد.

حسن پورقربان استعفای خود را در چند روز گذشته به شورای اسلامی شهر املش ارائه داده بود.

شنیده ها حاکی از حضور وی در انتخابات اخیر مجلش شورای اسلامی می باشد.

حسن پور قربان در سابقه خود شهرداری لنگرود، شهرداری املش، رئیس اداره راه لنگرود را در کارنامه دارد.

حسن پور قربان از ۲ آذر ۱۳۹۲ تاکنون به عنوان شهردار املش مشغول به خدمت بود.

حسن پور قربان (5)