نماهنگ با روی سیاه با نوای حاج محمود کریمی
نماهنگ با روی سیاه با نوای حاج محمود کریمی

نماهنگ روی سیاه (مناجات با خدا) با نوای حاج محمود کریمی تهیه شده توسط پایگاه اینترنتی عبرات.