شهادت سرچشمه زلالی است که خداوند برای اولیاء خود مقرر می کند + تصاویر

ابراهیمی تصریح کرد : شهادت سرچشمه زلالی است که خداوند برای اولیاء خود مقرر می کند و جهاد و شهادت دری از درهای بهشت است که بر روی خواص باز می شود.

به گزارش خبرنگار لنگرنیوز، حجت الاسلام عظیم ابراهیمی شب گذشته در مراسم یادبود ۱۷۵ شهید غواص گفت : انسان مومن در لحظه مرگ خدا را ملاقات می کند و کافر با عذاب الهی مواجه می شود.

وی با بیان اینکه انسان در سفرهای دنیوی خود، تمام لوازم لازم را برای سفر تدارک می بیند،افزود : مومن نیازمند است تا برای سفر آخرت و ابدی خود توشه ای با خود داشته باشد که جهاد و شهادت در راه خدا بهترین توشه برای سفر ابدی انسان ها میباشد.

ابراهیمی تصریح کرد : شهادت سرچشمه زلالی است که خداوند برای اولیاء خود مقرر می کند و جهاد و شهادت دری از درهای بهشت است که بر روی خواص باز می شود.

حجت الاسلام ابراهیمی گفت : در نامه رهبر معظم انقلاب خطاب به حضور شهدای غواص آمده است که در زمان به موقع وارد کشور و در میان مردم آمدید که میتوان دلیل این اشاره به موقع شهدای غواص و تعبیر رهبر معظم انقلاب در این خصوص را، گرفتار شدن مردم به مصیبت گناه، سیاست زدگی و حزبی گرایی مسئولین و … دانست.