خرید کالای ایرانی و وظایف دولت

با توجه به فرهنگ غلط سود آور بودن خرید اقلام و اجناس خارجی که سالها توسط حکومت پهلوی در کشور ترویج شده و متاسفانه در سالهای اولیه انقلاب هم به دلایل مختلف مورد غفلت واقع شد ، ایجاد این فضا و رویکرد مردم به خرید کالاهای داخلی نیاز به حضور همه جانبه و حضور همه بخشهای دولتی ، خصوصی و مردمی می باشد .

وبلاگ “البرزبان” نوشت:

در خصوص استفاده از کالای ایرانی و ضرورت پرهیز از خرید اقلامی که مشابه ایرانی دارند مدتی است که در فضاهای مختلف بحث هایی ارائه میشود و البته بر کسی پوشیده نیست که بخشی از ارتقاء رفاه عمومی جامعه وابسته به این اقدام میباشد.

با توجه به فرهنگ غلط سود آور بودن خرید اقلام و اجناس خارجی که سالها توسط حکومت پهلوی در کشور ترویج شده و متاسفانه در سالهای اولیه انقلاب هم به دلایل مختلف مورد غفلت واقع شد ، ایجاد این فضا و رویکرد مردم به خرید کالاهای داخلی نیاز به حضور همه جانبه و حضور همه بخشهای دولتی ، خصوصی و مردمی می باشد .

دراین میان مشخص ترین وظیفه را مردم بر عهده دارند که از آنها درخواست شده جنس غیر ایرانی خرید نکنند ، این بخش کار شاید به ظاهر ساده بوده ودر حال حاضر تبدیل به مطالبه رسانه ها و افراد مختلف از آحاد جامعه شده است و البته این مطالبه صحیح می باشد ، چرا که در صورت عدم رعایت باز هم اصلی ترین گروهی که صدمات آن را میبینند ، مردم هستند ، لیکن معنای این مطالبه مردم این نیست که سایر گروه ها به ویژه دایره گستردگی مسئولین وظیفه و تکلیف ویژه ای در این خصوص ندارند . در این نوشتار به برخی از اقداماتی که لازم است دولت انجام دهد و بخش دیگری که انجام آن توسط دولت حکم تسهیل کنندگی دارد پرداخته میشود.

خرید کالای ایرانی توسط مردم نیاز به انگیره هایی دارد که عمده ی این انگیزه سازی را مقام معظم رهبری با تبیین این موضوع و همچنین نظریه پردازان اقتصادی انقلاب با تشریح بیانات مقام معظم رهبری ایجاد کرده اند ، دوام و استمرار این انگیزه در مردم نیاز به اقداماتی دارد که ارتباط مستقیم با دولت و به ویژه دستگاههای نظارتی دولت دارد.

نظر به اینکه اکثر خرید های مردم در اقلامی است که نظیر خارجی آن نیز وجود دارد ، و در اغلب اوقات مشابه خارجی دارای کیفیت بهتر و زیبایی شکلی بیشتر است ، لذا چشم پوشی از آن و خرید کالایی که هم از نظر ظاهری و هم از نظر کیفی در رتبه ی بالاتریست ، نیاز به انگیزه و تصمیم گیری مهمتری دارد ، یقینا خریداران کالای ایرانی از همان ابتدا به دنبال کیفیت بیشتر و بالاتر از مشابه خارجی نیستند و اساسا سختی اولیه کار در همین نقطه است ، لیکن آنچه مهم است و در اینجا نقش دولت خود نمایی می نماید کیفیت رو به رشد اقلام ایرانی است ، بدین معنا که نباید همراهی مردم و تلاش آنها در کمک به اقتصاد داخلی و کاهش وارادات تبدیل به ابزاری برای سودجویی و سو استفاده برخی از تولید کنندگان داخلی شود..

در عرصه هایی مانند خودرو سازی حقیقت اینست که در واقع خرید داخلی مردم هنوز نتوانسته این فهم را در تولید کنندگان ایجاد نماید که کیفیت خودروی ساخته شده را افزایش دهند بلکه حتی گاهی با روند معکوس نیز مواجه میشویم .دولت به عنوان قوه مجریه که وظیفه ی اجرایی کردن و نظارت بر حسن اجرای قوانین کشور را دارد باید با نظارتهای دقیق ، تنظیم مکانیزم تشویق و تنبیه مناسب ، ایجاد سیستم حمایت یا کاهش حمایت و بالاخره ایجاد شیوه های رقابتی بین تولید کنندگان در عرصه های مختلف ، به این همکاری مردم احترام گذاشته و به آنها اثبات کند که این همکاری ، همه جانبه بوده و با این ارتقاء سطح کیفی اقلام و کالای ایرانی به تصمیم مردم احترام گذارد . بی شک مواردی که جز وظایف دولت برشمرده شد، هم نیاز به مقدمات داشته و هم د ر طول زمان رخ می نماید ، اما مناسب است دولت ضمن طرح این موضوع و بیان شیوه و اقدامات در حال انجام ، آحاد افراد جامعه را به رو به رشد بودن این اقدام ، امیدوار نماید .

البته دولت نقش های غیر مستقیمی نیز دارد که اهمیت آنها نیز بسیار زیاد می باشد ، برخی از اقدامات در این بخش میتواند ، تبلیغ و ترویج گسترده این موضوع با استفاده از ابزار صداو سیما و سایرین ، حمایت از پایان نامه هایی که در راستای این موضوع می باشند ، برگزاری مسابقات مختلف و ارائه جوایز به شهروندان برتر در این موضوع و … باشد .