دفن زباله در تالاب کیاکلایه لنگرود توسط شهرداری + تصاویر

تصاویر زیر مربوط به محل دپو زیاله در تالاب کیاکلایه می باشد که توسط یکی از شهروندان به تحریریه لنگرنیوز ارسال شده است که آنگونه که از تصاویر مشخص است شهرداری لنگرود در حال دفن زباله و پرکردن تالاب می باشد.

به گزارش لنگرنیوز، تصاویر زیر مربوط به محل دپو زیاله در تالاب کیاکلایه می باشد که توسط یکی از شهروندان به تحریریه لنگرنیوز ارسال شده است که آنگونه که از تصاویر مشخص است شهرداری لنگرود در حال دفن زباله و پرکردن تالاب می باشد.

لنگرنیوز در گزارش روز گذشته خود که با تیتر ((شهرداری لنگرود، یکی از عاملان تخریب محیط زیست + تصاویر)) منتشر شد به پرکردن تالاب کیاکلایه توسط شهرداری و تخریب محیط زیست نیز اشاره کرده بود.

در این خصوص تاکنون اقدام عملی از سوی محیط زیست لنگرود مشاهده نیم شود و هر روز شاهد دپو بیشتر زباله ها و در نتیجه پر شدن تالاب هستیم، این درحالی است که زمین های کشاورزی بسیاری از تالاب تغذیه می شوند و از سوی دیگر شیرابه های حاصل از زباله های دفن شده که البته سال ها است که این اقدام انجام میشود وارد سفره های زیر زمینی نیز می شود.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5)