شهرداری ها بخش های تخصصی برای پسماند را تشکیل دهند

مدیر کل خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور افزود : با توجه به وضعیت موجود و مهم پسماند، شهرداری ها باید بخش های تخصصی برای پسماند را با استفاده از نیروهای متخصص ایجاد کرده و در این راستا برنامه ریزی کنند.

به گزارش لنگرنیوز، مسعود احمدی مدیر کل خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در جلسه مدیریت پسماند شهرستان لنگرود که ظهر پنج شنبه برگزار شد، گفت : اصل اول در مدیریت پسماند، تفکیک زباله از مبدا است و جمع آوری و پردازش در مراحل بعدی قرار دارد که در حال حاضر تفکیک از مبدا به صورت دقیق و مدیریت شده انجام نمی شود.

مسعود احمدی افزود: در وضعیت اقتصادی گذشته، اوضاع به گونه ای نبود که بتوان کار اساسی در خصوص پسماند انجام داد و انتظار داریم با توجه به شرایط موجود، نظیر پروژه موفق کارخانه کمپوست را در شهرستان لنگرود اجرا کنیم.

وی تصریح کرد : برای احداث کارخانه در شهرستان لنگرود به دنبال بسته سرمایه گذاری هستیم که امکان ورود شهرداری ها نیز وجود داشته باشد و بخشی از اعتبارات اولیه از اعتبارات استانی و ملی تامین خواهد شد.

مدیر کل خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشوربا انتقاد از عدم مدیریت مناسب پسماند در استان گیلان، اضافه کرد : در سال های گذشته اعتبارات زیادی در خصوص پسماند به استان گیلان اختصاص داده شده که به دلیل عدم مدیریت صحیح، کارهای عملی مناسبی انجام نشده و بعضا پروژه ها نیمه تمام و یا ناقص باقی مانده اند.

احمدی گفت: با رایزنی هایی که با دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور انجام شده، قرار است که طرح پسماند لنگرود در جزو پروژه های تحت پوشش این معاونت قرار گیرد که در صورت پذیرش این طرح، بخشی از اعتبارات را نیز می توان از محل معاونت علمی و فناوری تامین کرد.

وی با بیان اینکه هر طرح و اقدامی نیازمند ساختار صحیح و اصولی حقوقی است، اضافه کرد : این آمادگی در وزارت کشور وجود دارد که بسته پسماند که شامل تفکیک از مبدا، جمع آوری و پردازش و دفن می شود را تا دو سال آینده جمع بندی و اجرایی کرده که این مهم از ماه آینده آغاز می شود.

مدیر کل خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور افزود : با توجه به وضعیت موجود و مهم پسماند، شهرداری ها باید بخش های تخصصی برای پسماند را با استفاده از نیروهای متخصص ایجاد کرده و در این راستا برنامه ریزی کنند.