گزاری تصویری از برگزاری نخستین جُنگ شادی در چمخاله

شامگاه گذشته نمایشگاه فرهنگی شهدای ساحل چاف و چمخاله با حضور مسئولین و حضور پرشور مردم افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار لنگرنیوز، شامگاه گذشته نمایشگاه فرهنگی شهدای ساحل چاف و چمخاله با حضور مسئولین و حضور پرشور مردم افتتاح شد و نخستین جُنگ شادی اجرا شد.

قرار است هر هفته جنگ های شادی در طرح سالمسازی چمخاله و پارک فجر لنگرود برگزار شود.