نوجوان ۱۵ساله لنگرود، در دریای خزرغرق شد

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود گفت: این نوجوان در خارج ازطرح سالمسازی دریا در چاف و چمخاله غرق شد.

به گزارشلنگرنیوز، فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود گفت: این نوجوان در خارج ازطرح سالمسازی دریا در چاف و چمخاله غرق شد.
سرهنگ حسین نیک فرد افزود : نوجوان لنگرودی به همراه ۳ نفر از دوستانش به دریا رفته بود که بعلت آشنا نبودن به فنون شنا به کام مرگ رفت.
وی تصریح کرد: جسد این نوجوان از آب بیرون آورده و به سردخانه منتقل شد.
فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود گفت: با حضور به موقع ناجیان غریق ۳نوجوان دیگرازآب بیرون آورده شده و به بیمارستان اعزام منتقل شدند.
سرهنگ حسین نیک فرد از شهروندان وگردشگران خواست درمناطق تعیین شده ،کم عمق شنا کنند.
سال گذشته ۵۸ نفر در گیلان غرق شدند که بیشتر آنها بعلت آشنا نبودن به فنون شنا در خارج از طرح های سالمسازی دریا به کام مرگ رفتند.