آب شهر لنگرود دارای قطعی ۲۰ ساعته است

جوادپور در ادامه به حوزه آب شهری لنگرود اشاره کرد و گفت: سه هزار نفر مشترک آب شهری در لنگرود داریم و با قطع ۲۰ ساعته آب مواجه هستند.

به گزارش لنگرنیوز، سید رضا جوادپور عصر امروز در جلسه شورای حفاظت از منابع آب گیلان در رشت با اشاره به وجود ۹ هزار هکتار شالیزار در شهرستان لنگرود اظهار کرد: دو هزار هکتار شالیزار در بخش کومله و اطاق‌ور است.

وی به آبیاری هفت هزار هکتار از شالیزارهای لنگرود از شبکه سد سفیدرود اشاره کرد و افزود: ۱۰ درصد از شالیزارهای مذکور با تنش آبی مواجه است.

جوادپور با بیان اینکه شالیزارهای ۲۰ روستای لنگرود دارای تنش آبی است، تصریح کرد: جلسه‌های مستمر به حضور مدیران دستگاه‌های مربوطه برای کاهش تنش آبی در لنگرود برگزار شده است.

فرماندار لنگرود مدت رهاسازی آب سد سفیدرود تا رسیدن به شالیزارها در این شهرستان را پنج روز خواند و بیان کرد: در مدت مذکور بیشترین خسارت به شالیزارها وارد می‌شود ضمن اینکه پیش‌بینی می‌کنیم پنج درصد از شالیزارهای لنگرود با مشکل کم‌آبی مواجه شود.

وی در ادامه به حوزه آب شهری لنگرود اشاره کرد و گفت: سه هزار نفر مشترک آب شهری در لنگرود داریم و با قطع ۲۰ ساعته آب مواجه هستند.

جوادپور با اشاره به مشکل قطع آب در بخش اطاق‌ور، خاطرنشان کرد: در حوزه آب شرب روستایی لنگرود با مشکل مواجه‌ایم و مدیران دستگاه‌ها مربوطه در حال تلاش برای برطرف کردن مشکل هستند.

فرماندار لنگرود از بهبود وضعیت آب شرب شهر لنگرود در دو ماه آینده خبر داد و یادآور شد: احداث سدهای لاستیکی و بتنی کردن انهار در برطرف کردن مشکل آب شالیزارهای لنگرود حائز اهمیت است.

وی خواستار افزایش ایستگاه‌های پمپ آب در لنگرود شد و اظهار کرد: افزایش ایستگاه‌های پمپ آب در کاهش مشکل آبیاری شالیزارها تاثیرگذار است.