تنها می توان یک جریان افراطی را نام برد که در سال ۸۸ بصورت بوقچی، اهداف مغولان عصر خود را بلغور می کردند
تنها می توان یک جریان افراطی را نام برد که در سال ۸۸ بصورت بوقچی، اهداف مغولان عصر خود را بلغور می کردند

یادمان نرود مغول های مدرن همچون آمریکا و اسرائیل با همکاری خوارزم شاهانه برخی احزاب و جریانات و خواص بی بصیرت و بی تحلیل و همچنین همیاری بوقچی ها و خودفروختگان مغولسیم مدرن، همانند موسوی و کروبی و خاتمی، اهداف چنگیز گونه خود را دنبال می کردند.

مغولیسم چیست؟

به تاراج بردن سرمایه سایر کشور ها و نابودی میراث و مردمان با استفاده از حربه ترس و ایجاد دلهره توسط عوامل خارجی با مدد و همیاری عناصر خودفروخته در داخل.

مغولیسم فرانو چیست؟ مغولیسم فرانو همان تعریف فوق با استفاده از ابزار نوین رسانه و انقلاب مخملی و تحریم را شامل می شود.نباید تاریخ را از یاد برد،تاریخی که تکرار مکررات است،همیشگی بودن مغولیسم در طول تاریخ و ضرورت پرهیز از رفتار خوارزم شاهانه در فریب خوردن از بوقچی های دشمن و سپاه دشمن یکی دیگر از اصول لاینفک تاریخ است، تاریخی که بیش تر از پیش در این زمانه ی ما نمود عینی دارد.هرگز تفکر مغولی از رای یک ملت حاکم نمی شود، چون مغولیسم یک عنصر خارجی تلقی می شود و مردم در بدترین حالت می توانند به خوارزم شاهانی رای دهند که درهای کشور را به روی مغول ها باز کنند.

از شکست های تاریخ باید عبرت گرفت تا دیگر تکرار نشود باید بررسی و تحلیل کرد، در عصر نوین هم انواع مغولیسم از قبیل سنتی ( حمله به عراق و افغانستان و حمایت از داعش و .. ) ، نو ( مانند استعمار جدید که بر آفریقا و آمریکای مرکزی و آسیای جنوب شرقی و … ) و فرا نو ( نظیر انقلاب های مخملی و استفاده از رسانه و عناصر خودفروخته و شیفته فرهنگ مغولیسم…) را می توان بدان اشاره نمود.اگر یک ضلع مثلث غارت و تجاوز ، تفکرات مغولگونه است، ضلع دیگر آن بی عرضگی های خوارزم شاهانه و ضلع وتر آن، وجود بوقچی های دشمن در داخل کشورهاست.

اگر اصرارمان بر این باشد تا یادآور یک نوع حمله ای مشابه حمله مغولان در سال ۱۲۱۹ میلادی به ایران باشیم تنها می توان یک جریان رادیکال و افراطی را نام برد که در سال ۸۸ بصورت بوقچی و بلندگو، اهداف مغولان عصر خود را بلغور می کردند، آشوب‌های بعد از انتخابات ۸۸ و یا به تعبیر دقیق «فتنه»،که موجب «امیدواری» دشمن شد همان فتنه ای که مترصد به وجود آمدن روزنه‌ای برای ضربه زدن به ایران بود. به همین علت، در اقدامی ناباورانه، تنها در طی ده روز اول آغاز فتنه، شش قطعنامه در کنگره‌ی آمریکا علیه ایران ارائه شد و به تصویب رسید! مسئولین غربی که تا پیش از این بر لزوم واقع‌گرایی در برابر ایران سخن به میان می‌آوردند و از ضرورت تعامل با ایران می‌گفتند، به‌یکباره شروع به اظهارات مداخله‌جویانه در امور داخلی ایران کردند. اوباما که چند روز پیش از انتخابات به رهبر انقلاب نامه نوشته بود تا او را در حل مشکلات منطقه کمک نماید، به‌ناگاه با آغاز فتنه، از ایرانی‌ها خواست تا به اعتراضات خود ادامه دهند و مشخصاً از میرحسین موسوی نام برد و وی را نماد غرب‌گرایی نامید.

یادمان نرود مغول های مدرن همچون آمریکا و اسرائیل با همکاری خوارزم شاهانه برخی احزاب و جریانات و خواص بی بصیرت و بی تحلیل و همچنین همیاری بوقچی ها و خودفروختگان مغولسیم مدرن، همانند موسوی و کروبی و خاتمی، اهداف چنگیز گونه خود را دنبال می کردند.

دشمن هرگز جرات مغول بودن در برابر ملت و کشوری را ندارند مگر اینکه عده ای مردم و حاکمیت را خوارزم شاهی جلوه دهند، چرا که برای بوقچی ها بوسیدن دست مغولان آسان است.

کمیل کاسپور