اقامه عزا مردم روزه دار در شب ۱۹ ماه رمضان در مسجد شهدا به روایت تصویر

همزمان با شب ضربت خوردن امام علی(ع)، روزه داران با حضور در مسجد شهدا(امینی) لنگرود اقامه عزا کردند و با بر سر گذاشن قرآن بر سر، از پیشگاه خداوند طلب بخشش و مغفرت کردند.

به گزارش لنگرنیوز، همزمان با شب ضربت خوردن امام علی(ع)، روزه داران با حضور در مسجد شهدا(امینی) لنگرود اقامه عزا کردند و با بر سر گذاشن قرآن بر سر، از پیشگاه خداوند طلب بخشش و مغفرت کردند.
1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14)