محفل انس با قرآن با قرائت شیخ احمد شحات لاشین از مصر برگزار شد + تصاویر
محفل انس با قرآن با قرائت شیخ احمد شحات لاشین از مصر برگزار شد + تصاویر

عصر امروز محفل انس با قرآن با قرائت شیخ احمد شحات لاشین از مصر در مسجد صاحب الزمان آنسرمحله برگزار شد.

به گزارش لنگرنیوز، عصر امروز محفل انس با قرآن با قرائت شیخ احمد شحات لاشین از مصر در مسجد صاحب الزمان آنسرمحله برگزار شد.

حافظ نوجوان محمد اخوان و قرائت على اکبر زراعتى از دیگر قاریان این محفل قرانی بودند.

در پایان مراسم از روزه داران و به صرف افطار پذیرایی شد.

این محفل قرانی توسط اداره اوقاف و امورخیریه لنگرود و با همکاری برخی از ادارات شهرستان برگزار شد.

 

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17)