کمک ۷۴۵ میلیون ریالی خیران لنگرودی در جشن گلریزان

برای آزادی زندانیان ناتوان از پرداخت دیه جرایم غیر عمد دیشب درلنگرود جشن گلریزان برگزار شد.

به گزارش لنگرنیوز، رییس دادگستری لنگرود گفت : خیران لنگرودی دراین جشن ۷۴۵ میلیون ریال کمک کردند.
علی اصغرحیدرنژاد افزود : درحال حاضر ۱۸ زندانی جرایم غیرعمد درمجموع با۵ میلیارد و۷۳۰ میلیون ریال دیه و بدهی در زندان این شهر هستند.
وی تصریح کرد: سال گذشته ۳۱ زندانی ناتوان ازپرداخت دیه جرائم غیرعمد با کمک ۵۸۰ میلیون ریالی خیران لنگرودی آزاد شدند.
در روند آزادی زندانیان ناتوان از پرداخت دیه جرایم غیر عمد کمک های مردمی ، بخشش شاکیان ، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ، کمک صندوق حمایت از زندانیان ، آورده خانواده ها و کمک کمیته امداد دخیل است.