بعضی از مسئولین استان بیشتر وقت شان را صرف مسائل سیاسی می کنند!
بعضی از مسئولین استان بیشتر وقت شان را صرف مسائل سیاسی می کنند!

در موضوع مهم اقتصاد مقاومتی چند همایش پیرامون اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ها گذاشته اند و چه پیشنهاداتی به استانداری شده است؟ چند بار در این جلسات علمی درون دانشگاه ها مدیران اجرایی استان شرکت کرده اند که بتوانند راهکارهایی برای رفع مشکلات مردم پیدا کنند.

به گزارش لنگرنیوز، حسن کربلایی در گفت و گو با خبرنگار پیک دانشجو بیان کرد:من یک انتقادی به کلیه مدیران استانی دارم و آن اینکه متاسفانه بعضی از مدیران ما وقتی به پست و مسئولیتشان در این دولت رسیده اند به عنوان یک لقمه ی چرب به آن پست و مسئولیت نگاه میکنند به عبارت دیگر وقتی پستی گرفته اند فکر میکنند که شاید چنین  پست و مسئولیتی دیگر نصیبشان نشود و لذا بیشتر وقت خودشان را صرف کارهای سیاسی میکنند در حالی که ما در استان گیلان بزرگ ترین مشکل را در امر کشت و زراعت و بیکاری و بی آبی داریم. گاهی میبینیم تعداد جلسات سیاسی و نشست های گروه های سیاسی هزینه هایی که در این همایش میشود به مراتب بیشتر از آن جایی است که بایستی رفع مشکلات مردم بشود.کجا واجب تر از اینکه دانشگاه های ما بیایند بررسی مشکلات مردم را بکنند.

گروه های مخالف و موافق دولت میدانند که اگر نقدی دارند آن را عالمانه مطرح کنند. بهتر این است که دولت فعلی در همه ی زمینه ها از جمله دانشگاه ها طوری برنامه ریزی کند که بعد ها مشکلات جدید برای این کشور و نظام پدید نیاید.

اینکه از درون دانشگاه دانشجو را به سمت یک حزب خاصی سوق بدهیم مشکلی را از مشکلات علمی ما حل نمیکند. در کنار مسائل علمی موضوعات سیاسی گاهی دعوت به خویش است که اینکار اشتباه است.برای مثال یک جریان سیاسی در دانشگاه تلاشش را برای جذب طرفدار زیاد کند و  از طریق رئیس دانشگاه و اساتیدی که دارند تلاش کنند همایش بگذارند و سخنران سیاسی بیاورند ، سخنران سیاسی که هیچ اعتقادی به دین خدا و پیغمبر ندارد! سخنرانی را دعوت کنند که اعتقاد به تفکیک دین از سیاست داشته باشد و همیشه نگاهش به خارج از کشور باشد که تا دیگران برای ما تصمیم بگیرد یا در موضوعات هسته ای دانشجویان را دچار سردرگمی کند و در مسائل سیاسی و شناخت واقعیت دانشجویان مارا دچار تردید بکند!

ما بایستی دانشجویانی داشته باشیم هوشیار و بصیر و آگاه و عالم در همه ی زمینه ها که بدانند در این موقعیت دشمن دنبال چیست و اگر اتفاقی افتاد چه مواضعی داشته باشد.

نباید به دانشجویان به عنوان یک عضو حزب سیاسی  یا طرفدار نگاه شود دانشجو در دانشگاه افسر جنگ نرم است کسی است که حتی تعدادی سرباز زیر نظرش میتواند باشدتا بتواند به جامعه آگاهی دهد.

الان این سوال را ما باید از دانشگاه های گیلان بپرسیم تا بحال چند همایش و جلسه پیرامون جنگ نرم از زمانی که این دولت مستقر شده داشته ایم؟همایشی که در آنجا وظایف فرماندهان و افسران جنگ نرم مشخص شده و در چند پروژه و عملیات شرکت کرده اند و توانسته اند دشمن را زمین گیر کنند.

یا در موضوع مهم اقتصاد مقاومتی چند همایش پیرامون اقتصاد مقاومتی گذاشته اند و چه پیشنهاداتی به استانداری شده است.چند بار در این جلسات علمی درون دانشگاه ها مدیران اجرایی استان شرکت کرده اند که بتوانند راهکارهایی برای رفع مشکلات مردم پیدا کنند.

به نظر میرسد دانشگاه های ما در این زمینه نه تنها عقبند بلکه به زبان عامیانه پنچر هستند و باید خیلی تلاش های بیشتری صورت  بگیرد.