مقایسه رشد علمی ایران در دولت های گذشته+اسناد/کارنامه ضعیف اصلاح طلبان در دانشگاهها

برای آگاهی مخاطبین از وضعیت رشد علمی کشور طی دو دهه گذشته که ثمره برنامه ریزی و گام های عملی دولت های گذشته است اقدام به انتشار اسنادی معتبر به صورت نموداری کرده است که در آن وضعیت علمی کشور در دولت های گذشته به طور دقیق آنالیز شده است.

به گزارش لنگرنیوز به نقل از رهیاب، رهبر معظم انقلاب طی هفته جاری در دیدار با اساتید دانشگاه خواستار تلاش بیشتر مسئولین برای جلوگیری از کاهش شتاب رشد علمی کشور که طی یک دهه  گذشته با برنامه ریزی مناسب افزایش قابل توجهی داشت شدند.

شبکه اطلاع رسانی رهیاب برای آگاهی مخاطبین از وضعیت رشد علمی کشور طی دو دهه گذشته که ثمره برنامه ریزی و گام های  عملی دولت ها است اقدام به انتشار اسنادی معتبر به صورت نموداری کرده است که در آن وضعیت علمی کشور در دولت های قبلی به طور دقیق آنالیز شده است.

بررسی روند تولید علم و مستندات انتشار یافته بر مبنای رنکینگ Scimago در تاریخ علوم نمایه استنادی Scopusمی باشد:

*براساس آمار منتشر شده در دوره وزارت کامران دانشجو در وزارت علوم نرخ رشد علم کشور به اوج خود رسیده است از طرفی در دولت های دو دهه اخیر کمترین نرخ رشد را در دوره وزرات معین وزیرعلوم دولت اصلاحات شاهد هستیم.

*همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید کمترین میزان ارائه مقالات و اسناد علمی توسط پژوهشگران کشورمان همزمان با مدیریت معین و توفیقی بر وزرات علوم بوده است و بیشترین میزان تولید مقاله و اسناد علمی را در دوره وزارت کامران دانشجو داشته ایم.

*تصویر زیر وضعیت تولید علم در دولت های گذشته را نسبت به کل تولیدات علمی تاریخ ایران نشان می دهد

*در سال ۲۰۱۲تولیدات علمی کشورمان ۲ برابر  کل تولیدات علمی در دولت اصلاحات طی ۸سال حضور اصلاح طلبان در دانشگاه ها می باشد.

*در پایان نکاتی درخصوص وضعیت تولید علم در کشورمان ارائه می شود.