خرداد ماه امسال در گیلان، کم بارش ترین خرداد ۱۶سال گذشته
خرداد ماه امسال در گیلان، کم بارش ترین خرداد ۱۶سال گذشته

مدیر کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: میانگین بارش باران در گیلان، خرداد امسال ۳ و ۶ دهم میلی متر بود که نسبت به مدت مشابه پارسال ۸۱ درصد کمتر است.

به گزارش لنگرنیوز ، بهمن کمانگر گفت: خرداد پارسال در گیلان ۱۹ میلی متر باران باریده بود.

مدیر کل هواشناسی گیلان افزود : میانگین بارندگی در خرداد امسال در مقایسه با ۳۰ سال گذشته ۹۰ درصد کمتر بود.

وی گفت : میانگین بارش در خرداد امسال فقط از میانگین بارش در سال ۷۸که گیلان دچار خشکسالی شد بیشتر است.