اقامه عزا هیئت سیدالشهدا لنگرود در شب ضربت خوردن امیرالمومنین(ع)
اقامه عزا هیئت سیدالشهدا لنگرود در شب ضربت خوردن امیرالمومنین(ع)

هیئت سیدالشهدا لنگرود همزمان با شب ضربت خوردن امیرالمومنین(ع) در حسینیه این هیئت اقامه عزا کردند.

به گزارش لنگرنیوز، هیئت سیدالشهدا لنگرود همزمان با شب ضربت خوردن امیرالمومنین(ع) در حسینیه این هیئت اقامه عزا کردند.

حجت الاسلام محسن فداکار سخنران و کریم مراد دهنده مداح این مراسم بودند.

 

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11)