اهدا خون عزاداران امام علی در مسجد شهدا(امینی لنگرود) + تصاویر

طبق روال سال های گذشته، اهدا خون در شب شهادت امام علی (ع) در مسجد شهدا (امینی لنگرود) انجام شد.

به گزارش لنگرنیوز، طبق روال سال های گذشته، اهدا خون در شب شهادت امام علی (ع) در مسجد شهدا (امینی لنگرود)  انجام شد.

اهدا خون در شب ۲۳ رمضان نیز در همین مکان انجام می شود.

 

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13)